Szukaj na stronie:

W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Na naszej stronie:

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera zaprasza na uroczystość dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci redemptorysty ojca Władysława Całki.

Normal 0 21

Zaproszenie na uroczystość.


Normal 0 21

alt

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na uroczystość patriotyczną dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskieji pamięci redemptorysty ojca Władysława Całki z Bochni.

 W czwartek 15 września 2011 roku.


Zapraszamy serdecznie!


Zaproszenie na uroczystość.


Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na uroczystość patriotyczną dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskieji pamięci redemptorysty ojca Władysława Całki z Bochni.

 W czwartek 15 września 2011 roku

Program uroczystości:

15.00 - Kościół św. Pawła Apostoła, Msza Święta w intencji o. Władysława Całki i ofiar Zbrodni Ponarskiej.

16.15 - Cmentarz św. Rozalii, uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Ponarskiej ufundowanej przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Modlitwa przy grobie o. Władysława Całki.

17.30 - Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Czwartkowy Wieczór Pamięci.

- ks. prof. dr Tadeusz Krahel (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku), Martyrologia duchowieństwa polskiego w archidiecezji wileńskiej w latach 1939-1945.

- Grażyna Potępa (Muzeum w Bochni), Ojciec Władysław Całka, redemptorysta z Bochni.

- Janina Kęsek, (Muzeum w Bochni), Dziennik więzienny o. Władysława Całki.

alt

Władysław Całka urodził się 4 listopada 1897 w rodzinie rolników z Kolanowa Andrzeja i Katarzyny z domu Więcek.
Wychowywany był w atmosferze religijnej, co niewątpliwie zaważyło później na wyborze drogi życiowej. Matka wpoiła mu we wczesnym dzieciństwie kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Po ukończeniu szkół w Bochni, za namową stryja księdza Alojzego Całki, podjął decyzję o wstąpieniu w październiku 1912 r. do Zgromadzenia Redemptorystów w Tuchowie.

Śluby wieczyste złożył 2 sierpnia 1921 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie 28. czerwca 1925 r. Pierwszymi placówkami, gdzie go skierowano, były Kraków i Toruń. Podczas pobytu w Krakowie był spowiednikiem i kierownikiem duchowym sługi bożej Rozalii Celakówny. W 1937 r. wyjechał do Wilna, gdzie redemptoryści zakładali nową placówkę klasztorną.

Wybuch drugiej wojny światowej pokrzyżował plany związane z budową kościoła klasztornego i rozwinięciem działalności misyjnej. W marcu 1942 r. zakonnicy, wśród nich o. Władysław Całka, zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu na wileńskich Łukiszkach. Podczas pobytu w więzieniu prowadził dziennik, który zachował się i znajduje się obecnie w posiadaniu rodziny. Jest on niezwykłym źródłem historycznym, prawdopodobnie jedynym zapisem więziennej codzienności oraz martyrologii duchowieństwa polskiego na Wileńszczyźnie w tamtym czasie. W dzienniku o. Władysława Całki wymienieni są m. in. współwięźniowie, którzy zamordowani zostali w latach 1941- 1944 w Ponarach pod Wilnem.

Po uwolnieniu z więzienia na Łukiszkach o. Władysław powrócił do klasztoru i zaangażował się w działalność konspiracyjną wileńskiej organizacji AK. W 1945 r. został zmuszony, wraz z innymi redemptorystami, do opuszczenia Wilna.

Pracował kolejno w Zamościu, Paczkowie, Warszawie, Głogowie i Bardzie Śląskim, gdzie zmarł 7 grudnia 1969 r. Na prośbę rodziny pochowany został w Bochni na cmentarzu św. Rozalii.

Wiecej na:  http://www.muzeum.bochnia.pl/