Get Adobe Flash player

Szukaj na stronie:

W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Na naszej stronie:

Sprawozdania z wyjazdów

Uroczystość patriotyczna w Bochni

 

W dniu 15 września br. odbyła się uroczystość patriotyczna dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci redemptorysty o. Władysława Całki (1897-1969)  z Bochni, więźnia wileńskich Łukiszek.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00  mszą św. w kościele pw. św. Pawła Ap. w intencji o. Władysława Całki i ofiar Zbrodni Ponarskiej. Głównym celebransem był ks. biskup Wiesław Lechowicz (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej). W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. dr Tadeusz Krahel z Białegostoku,  ks. Jan Nowakowski (proboszcz parafii pw. św. Pawła Ap.), ks. dr Krzysztof  Bojko (kapelan Stowarzyszeń Kresowych i Sybiraków), oraz redemptoryści: o. Marian Brudzisz z Krakowa,  o. Sylwester Cabała z Łomnicy, o. Grzegorz Ruszaj rodem z Lipnicy Murowanej (sekretarz Prowincji Polskiej Redemptorystów w Warszawie), o. Bolesław Słota z Bielska-Białej i inni. Homilię wygłosił proboszcz ks. Jan Nowakowski. Do oprawy liturgicznej  mszy św. włączyła się rodzina o. Władysława, teksty pierwszego i drugiego czytania – Teresa Całka, śpiew – Jolanta Kamionka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, bocheńskich szkół, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  w Legnicy z prezesem Tadeuszem Kisielem i Waldemarem Świrkowskim, , Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, poczty sztandarowe bocheński hutników i strażaków  OSP Kolanów oraz zaproszeni goście m. in.: z Olsztyna  pani Renata Buśko z synem Aleksandrem (Warszawa) i Krzysztof Jankowski.

Upomnieć się o prawdę. Uroczystości w Bochni

BOCHNIA. Odsłonięto pierwszą w Małopolsce „Tablicę Ponarską"

W sobotę, w 72. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, burmistrz Stefan Kolawiński nie bez powodu przypomniał, że dwa dni wcześniej na Cmentarzu św. Rozalii odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary wciąż niemal nieznanej zbrodni na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej.

"Mało kto wie, że to z Litwinów składały się oddziały tak zwanych strzelców ponararskich, słynących z wyjątkowego okrucieństwa które w latach 1941-1944 w Ponarach zamordowały około 100 tysięcy osób, w tym polską elitę kulturalną i intelektualną przedwojennego Wilna a nawet uczniów tamtejszych gimnazjów" - wyliczał stojąc przed pomnikiem wielkiego bochnianina generała Leopolda Okulickiego.
O tym, dlaczego trzeba pamiętać o walce i ofierze poniesionej przez ostatniego dowódcę Armii Krajowej mówili, podając różne argumenty, także: starosta Jacek Pająk, posłowie Edward Czesak i Jan Musiał oraz w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teofil Wojciechowski.

Legnica - Uczciła pomordowanych w Ponarach

W Legnicy uczcili pomordowanych w Ponarach

 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Stowarzyszenie Rodzina Ponarska ufundowało „Tablicę Ponarską”, którą wmurowano 12 czerwca 2011 roku w kościele św. Jana w Legnicy.

„Pamięci pomordowanych ponad 100-tys. obywateli polskich w Ponarach k. Wilna w latach 1941 – 1944. Egzekucje wykonywały specjalne litewskie oddziały. Wśród ofiar byli m. in. żołnierze AK, ludzie związani z konspiracją, inteligencja wileńska, duchowieństwo i młodzież”

- głosi napis na tablicy.  Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji pomordowanych pod przewodnictwem księdza Infułata Władysława Bochnaka, a homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Bojko, który przypomniał historię męczeńskiej śmierci zabitych tam Polaków, Żydów, Rosjan.

Fot. 1 Waldemar Świrkowski odsłania Tablicę Ponarską

Sprawozdania z Wilna - maj 2011

Sprawozdania z Wilna maj 2011


alt

Sprawozdanie z pobytu w Wilnie, w związku z uroczystościami w Ponarach (Dzień Ponarski, i rocznica zakończenia II wojny światowej) oraz w Zułowie (z okazji 76 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego), które odbyły się w dniu 08. 05. 2011 r.

Uroczystości w Ponarach z okazji Dnia Ponarskiego i zakończenia II wojny światowej były krótkie, ponieważ zaplanowano główne uroczystości w Zułowie. Przed przyjazdem dwóch autokarów i kilku samochodów z Polakami (wyruszyły spod Domu Kultury Polskiej) Litwini zdążyli położyć mały wieniec od Prezydent Litwy pod naszym pomnikiem.

"Kresowina pod Legnicą

„Kresowiana” pod Legnicą

W niedziele 19 września, w Białej, małej wsi pod Legnicą odbyły się już ósme z kolei święto kresowian pod nazwą „VIII Wrześniowe Kresowiana”. „Wrześniowe Kresowiana” są impreza plenerową propagującą tradycję i kulturę kresów wschodnich. Rokrocznie obchodzone są w pierwszą niedzielę po 17 września, dniu upamiętniającym agresję Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, kiedy to utraciliśmy tamte Ziemie. Większość mieszkańców Ziem Zachodnich wywodzi się z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej.

Czas mija, wzrastają nowe pokolenia. Coraz mniej jest tych, którzy pamiętają czasy przedwojenne, są świadkami historii. Dlatego tak bardzo ważne i potrzebne jest przybliżenie obecnym mieszkańcom Dolnego Śląska piękna Kresów, obyczajów, tradycji jakie ze sobą przynieśli tu ze sobą przesiedleńcy z Kresów. Każdego roku „Wrześniowe Kresowiana” pragną przybliżyć jeden temat dotyczący Kresów.

W poprzednich latach były wspominane: twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, działalność Józefa Piłsudskiego, czy wydarzenia z 1944 r. akcji „Burza” pod kryptonimem „Ostra Brama”.