W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Na naszej stronie:

Sprawozdania z wyjazdów

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika „Pamięci Młodzieży Wileńskiej” zamordowanej w Ponarach w dniu 11.05.2012 w Szczecinie


    Wilno Krew i ŁzyMszę św. w Intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej i Żołnierzy Armii Krajowej o godz. 9.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela celebrował Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz wraz z Księdzem Prałatem Aleksandrem Ziejewskim, proboszczem tej świątyni oraz ks. Krzysztofem Bojko  z diecezji legnickiej. Do licznie zebranej młodzieży szkolnej, kombatantów  i wiernych przemówił Ksiądz Biskup. Mszę św. uświetniły poczty sztandarowe młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, Piłsudczyków oraz harcerzy.

Po mszy św.  autokarem i samochodami osobowymi najstarsi uczestnicy zostali przewiezieni na Cmentarz Centralny inni dotarli piechotą. Ten cmentarz  jednym z najpiękniejszych w Europie.
Na cmentarzu, w pobliżu pomnika zgromadzili  się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Zachodniopomorskiego, Władz Miasta Szczecin, Rady Miasta Szczecin, Władz Międzyzdrojów, Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej im. Hallera w Szczecinie, Urzędu ds. Kombatantów  i osób Represjonowanych, oddziału IPN Szczecinie z Dyrektorem, Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Duszpasterze Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Prawosławnego, Przewodniczący Gminy Żydowskiej, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska z Członkami ze  Szczecina i innych miast,  Piłsudczycy, Kombatanci, a wśród nich liczna grupa AK-owców, Harcerze, ponad 20. pocztów sztandarowych ze szkół szczecińskich, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Gazety Polskiej oraz  liczni mieszkańcy Szczecina, wielu  z nich z biało-czerwonymi flagami.

altInicjatorką i Przewodniczącą Komitetu Budowy Pomnika była obecna na uroczystości Pani Danuta Szyksznian ps. Sarenka, Honorowy Prezes ŚZŻAK, która przez lata prowadziła lekcje żywej historii wśród młodzieży szkół szczecińskich. Uroczystość odsłonięcia pomnika „Pamięci Młodzieży Wileńskiej...” była dla Niej wielkim przeżyciem i zwieńczeniem kilkuletnich starań. A motto na zaproszeniach brzmiało „ Kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego z nas... Oddajemy życie za Boga i Ojczyznę ... Po naszej śmierci sprawę podejmą inni ... –    z listu młodego skazańca Leonarda Kowalewicza.
Ten Pomnik jest trzecim z kolei w Polsce (po Powązkach w Warszawie i Berżnikach k. Sejn) poświęconym pamięci Ofiar Zbrodni Ponarskiej, ale pierwszym, poświęconym szczególnie pamięci młodzieży wileńskiej, zamordowanej w czasie II wojny światowej w Ponarach pod Wilnem (obecnie w granicach Wilna)  przez niemieckie i litewskie formacje. Mógł powstać dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta, młodzieży szkolnej i AK-owcom.

Cały przebieg bogatych uroczystości koordynował dr Paweł Szulc  z IPN BEP Oddz. Szczecin.
Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 12 Brygady Zmechanizowanej WP i odśpiewaniu go przez zebranych, przemawiali kolejno, przypominając mało znaną historię „Golgoty Wschodu” z czasów II-ej wojny światowej w Ponarach: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Mariusz Kądziołka – Wiceprezydent Miasta Szczecin oraz Maria Wieloch – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.

Odczytano kilka wyjątków z grypsów zamordowanej w Ponarach Młodzieży: ... „Trzy znam ja prawdy, oto one: Ojczyzna, Naród, Chrystus Król. Choć umęczone ciało skona, Sam duch zwycięży poświst kul” –J.K. Mackiewicz, ...”Dziękuję Ci Mamo, że nauczyłaś mnie modlić się,  w przeciwnym wypadku nie wytrzymałbym tutaj” – J. Jaroszewicz. Następnie odczytano list Stanisława Oleksiaka - Prezesa Zarządu Głównego  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odmówiono modlitwę ekumeniczną, uczennica Zespołu Szkół nr 4  im. Armii Krajowej wyrecytowała wiersz o Ponarach autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna oraz druh Andrzej Karut - wiersz Kamila Krzysztofa Baczyńskiego pt. Polacy. Grupa rekonstrukcji historycznej BORUJSKO przedstawiła krótką, ale przejmującą inscenizację tragicznego losu grupy młodzieży wileńskiej  w Ponarach. Pomnik poświęcił ks. prałat Aleksander Ziejewski, a  odsłonięcia Pomnika dokonali Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wiceprezydent Miasta Szczecin. Następnie bardzo licznie składano wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze, które od delegacji odbierali żołnierze i układali pod pomnikiem. Major Leszek Matysiak z  12 Brygady Zmechanizowanej im. Hallera odczytał Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową, a  na koniec odegrali sygnał Wojska Polskiego.

Po pamiątkowych zdjęciach i rozmowach goście udali się na wyśmienity obiad do Restauracji Wojskowej. Tam toczyły się dalej ciekawe rozmowy wśród  dawnych i nowych znajomych. 
Oficjalnymi Gośćmi obecnymi na uroczystości, których powitali organizatorzy byli:
 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd GEBLEWICZ;
 2. Wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego, Kazimierz DRZAZGA;
 3. Wiceprezydent Miasta Szczecin, Mariusz KĄDZIOŁKA;
 4. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin, Urszula PAŃKA;
 5. Wiceburmistrz Międzyzdrojów, Katarzyna KUTEREBA-GNITECKA;
 6. Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, gen. bryg. Andrzej TUZ;
 7. dyr. IPN Oddział w Szczecinie, dr Marcin STEFANIAK;
 8. Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jacek POLAŃCZYK;
 9. Duszpasterze Kościoła rzymsko-katolickiego, ks. prałat Aleksander ZIEJEWSKI, Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela oraz ks. Krzysztof  BOJKO – duszpasterz Kresowiaków z diecezji legnickiej;
 10. Duszpasterz Kościoła prawosławnego, ks. Jarosław BIRYŁO;
 11. Przewodniczący Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Szczecinie, Mikołaj ROZEN,
 12. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,  Maria WIELOCH.


Była to najlepiej relacjonowana w prasie i TV uroczystość upamiętniająca zbrodnię w Ponarach w naszych mediach, dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta Szczecina i województwa. Oby tak było przy kolejnych uroczystościach odsłaniania Tablic Ponarskich w Polsce.
   
Dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i ich Rodzinom, którzy mimo podeszłego wieku przybyli do Szczecina na tę podniosłą uroczystość.
Szczególne podziękowania kieruję do rodziny  ofiary zbrodni ponarskiej - Juliana Jednaszewskiego, której cztery pokolenia uczestniczyły w   odsłonięciu Pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej zamordowanej w Ponarach.

                                   

Maria Wieloch
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

Foto relacja w naszej galerii: zobacz tutaj


Uroczystość patriotyczna w Bochni

 

W dniu 15 września br. odbyła się uroczystość patriotyczna dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci redemptorysty o. Władysława Całki (1897-1969)  z Bochni, więźnia wileńskich Łukiszek.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00  mszą św. w kościele pw. św. Pawła Ap. w intencji o. Władysława Całki i ofiar Zbrodni Ponarskiej. Głównym celebransem był ks. biskup Wiesław Lechowicz (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej). W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. dr Tadeusz Krahel z Białegostoku,  ks. Jan Nowakowski (proboszcz parafii pw. św. Pawła Ap.), ks. dr Krzysztof  Bojko (kapelan Stowarzyszeń Kresowych i Sybiraków), oraz redemptoryści: o. Marian Brudzisz z Krakowa,  o. Sylwester Cabała z Łomnicy, o. Grzegorz Ruszaj rodem z Lipnicy Murowanej (sekretarz Prowincji Polskiej Redemptorystów w Warszawie), o. Bolesław Słota z Bielska-Białej i inni. Homilię wygłosił proboszcz ks. Jan Nowakowski. Do oprawy liturgicznej  mszy św. włączyła się rodzina o. Władysława, teksty pierwszego i drugiego czytania – Teresa Całka, śpiew – Jolanta Kamionka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, bocheńskich szkół, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  w Legnicy z prezesem Tadeuszem Kisielem i Waldemarem Świrkowskim, , Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, poczty sztandarowe bocheński hutników i strażaków  OSP Kolanów oraz zaproszeni goście m. in.: z Olsztyna  pani Renata Buśko z synem Aleksandrem (Warszawa) i Krzysztof Jankowski.

Upomnieć się o prawdę. Uroczystości w Bochni

BOCHNIA. Odsłonięto pierwszą w Małopolsce „Tablicę Ponarską"

W sobotę, w 72. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, burmistrz Stefan Kolawiński nie bez powodu przypomniał, że dwa dni wcześniej na Cmentarzu św. Rozalii odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary wciąż niemal nieznanej zbrodni na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej.

"Mało kto wie, że to z Litwinów składały się oddziały tak zwanych strzelców ponararskich, słynących z wyjątkowego okrucieństwa które w latach 1941-1944 w Ponarach zamordowały około 100 tysięcy osób, w tym polską elitę kulturalną i intelektualną przedwojennego Wilna a nawet uczniów tamtejszych gimnazjów" - wyliczał stojąc przed pomnikiem wielkiego bochnianina generała Leopolda Okulickiego.
O tym, dlaczego trzeba pamiętać o walce i ofierze poniesionej przez ostatniego dowódcę Armii Krajowej mówili, podając różne argumenty, także: starosta Jacek Pająk, posłowie Edward Czesak i Jan Musiał oraz w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teofil Wojciechowski.

Legnica - Uczciła pomordowanych w Ponarach

W Legnicy uczcili pomordowanych w Ponarach

 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Stowarzyszenie Rodzina Ponarska ufundowało „Tablicę Ponarską”, którą wmurowano 12 czerwca 2011 roku w kościele św. Jana w Legnicy.

„Pamięci pomordowanych ponad 100-tys. obywateli polskich w Ponarach k. Wilna w latach 1941 – 1944. Egzekucje wykonywały specjalne litewskie oddziały. Wśród ofiar byli m. in. żołnierze AK, ludzie związani z konspiracją, inteligencja wileńska, duchowieństwo i młodzież”

- głosi napis na tablicy.  Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji pomordowanych pod przewodnictwem księdza Infułata Władysława Bochnaka, a homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Bojko, który przypomniał historię męczeńskiej śmierci zabitych tam Polaków, Żydów, Rosjan.

Fot. 1 Waldemar Świrkowski odsłania Tablicę Ponarską

Sprawozdania z Wilna - maj 2011

Sprawozdania z Wilna maj 2011


alt

Sprawozdanie z pobytu w Wilnie, w związku z uroczystościami w Ponarach (Dzień Ponarski, i rocznica zakończenia II wojny światowej) oraz w Zułowie (z okazji 76 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego), które odbyły się w dniu 08. 05. 2011 r.

Uroczystości w Ponarach z okazji Dnia Ponarskiego i zakończenia II wojny światowej były krótkie, ponieważ zaplanowano główne uroczystości w Zułowie. Przed przyjazdem dwóch autokarów i kilku samochodów z Polakami (wyruszyły spod Domu Kultury Polskiej) Litwini zdążyli położyć mały wieniec od Prezydent Litwy pod naszym pomnikiem.

"Kresowina pod Legnicą

„Kresowiana” pod Legnicą

W niedziele 19 września, w Białej, małej wsi pod Legnicą odbyły się już ósme z kolei święto kresowian pod nazwą „VIII Wrześniowe Kresowiana”. „Wrześniowe Kresowiana” są impreza plenerową propagującą tradycję i kulturę kresów wschodnich. Rokrocznie obchodzone są w pierwszą niedzielę po 17 września, dniu upamiętniającym agresję Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, kiedy to utraciliśmy tamte Ziemie. Większość mieszkańców Ziem Zachodnich wywodzi się z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej.

Czas mija, wzrastają nowe pokolenia. Coraz mniej jest tych, którzy pamiętają czasy przedwojenne, są świadkami historii. Dlatego tak bardzo ważne i potrzebne jest przybliżenie obecnym mieszkańcom Dolnego Śląska piękna Kresów, obyczajów, tradycji jakie ze sobą przynieśli tu ze sobą przesiedleńcy z Kresów. Każdego roku „Wrześniowe Kresowiana” pragną przybliżyć jeden temat dotyczący Kresów.

W poprzednich latach były wspominane: twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, działalność Józefa Piłsudskiego, czy wydarzenia z 1944 r. akcji „Burza” pod kryptonimem „Ostra Brama”.