W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Na naszej stronie:

Sprawozdania z wyjazdów

Pierwsze Spotkanie Organizacji Kresowych woj. pomorskiego w Gdańsku


    W dniu  05.03.2013 odbyło się w Gdańsku Pierwsze Spotkanie Stowarzyszeń i Fundacji Kresowych naszego województwa lub działających na rzecz społeczności Kresowej.     Pomysłodawcami i organizatorami spotkania byli przedstawiciele dwóch Fundacji - Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Pomorskiej Inicjatywy Kresowej z siedzibą w Gdyni, a gośćmi byli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego.
    Celem spotkania (i kolejnych, regularnych) było wzajemne poznanie się, a w przyszłości również wypracowanie wspólnych działań na rzecz zachowania pamięci o Kresach, kontaktów z żyjącymi tam Polakami i podtrzymania ich więzi z krajem ojców. Być może, że dojdzie do podpisania porozumienia  o Partnerstwie.
    Byliśmy gośćmi Państwa Tatiany i Marka Otwinowskich – właścicieli uroczej Restauracji „KRESOWA”, którzy ugościli nas wyśmienitą kresową kuchnią i piękną oprawą muzyczną.
    W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacji Pomorska Inicjatywa, Fundacji Pomorskiej, Fundacji INKUBATOR AKTIVECO Oddział Pomorski, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gdańsku, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Oddział Gdynia, Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, Towarzystwa Miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej Oddział Gdańsk, Stowarzyszenia Rodzin Ziemi Wołkowyskiej w Gdańsku, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Gdańsk, Stowarzyszenia Historycznego  im. 5 Brygady Wileńskiej AK, Związku Sybiraków Oddział Gdańsk, Stowarzyszenia „Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej”, Stowarzyszenia „Grupa Rekonstrukcji Historycznej 2-go Morskiego Pułku Strzelców”.

Relacja z Uroczystości przy Pomniku „Krzyżu Ponarskim” na Powązkach w Warszawie w Dniu Wszystkich Świętych

W dniu tym odbyła się skromna Uroczystość z udziałem Księdza Komandora  Janusza Bąka z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, warty honorowej Żołnierzy Wojska Polskiego, członków Stowarzyszenia  „Rodzina Ponarska”  z sympatykami i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz nielicznych osób, które zatrzymywały się  w tym miejscu po godz. 12ej.
Ksiądz Komandor odmówił modlitwę – obecni związani z tragedią modlili się za znanych i nieznanych, bliskich  i dalekich, jakże  bestialsko pomordowanych – wiele osób miało łzy w oczach.  Dopiero później zjawili się żołnierze. Warta trwała krócej niż  w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że Ksiądz Bąk również w następnych latach będzie prowadził modlitwę pod Pomnikiem Ponarskim, w Warta Honorowa będzie trwała dłużej – jak dawniej. Ksiądz Komandor otrzymał od nas broszurę Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, by lepiej poznał ogrom tragedii ponarskiej.

Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Na zaproszenie Pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej „Samostanowienie” w dniu 9 listopada 2012 r.  brałam udział, jako Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, w Obchodach 70 Rocznicy Zamordowania w Ponarach Młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, zorganizowanej w podwileńskich Wojdatach. Ze względów organizacyjnych te uroczystości z maja zostały przesunięte na jesień. Pierwszą część stanowiło spotkanie z grupą ponad 200 uczniów,  nauczycieli i dyrektorów szkół polskich rejonu wileńskiego  i solecznickiego oraz miasta Wilna.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kasińska – Radca Ambasady RP w Wilnie,  Pan Piotr Wdowiak -  I Sekretarz Wydz. Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Pani Barbara Bojaryn-Kazburuk - Dyrektor Oddz. IPN w Białymstoku, Pan Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddz. BEP IPN w Białymstoku, Pani Renata Cytacka – Sekretarz Rady  Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Edmund Szot – Kierownik Wydz. Kultury Samorządu Rej. Wileńskiego,  Pan Jerzy Barkowski – Radny Samorządu Rej. Solecznickiego, Ksiądz Proboszcz  Jerzy Witkowski, redaktorzy Kuriera i Magazynu Wileńskiego oraz Pan Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jako współorganizator uroczystości.

Wieczornica z młodzieżą z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży

altMłodzież  z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży poznała historię zbrodni ponarskiej!

Z okazji 73 rocznicy napaści ZSRR na Polskę w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży zorganizowaliśmy wieczornicę  „Śladami wydarzeń historycznych”.
Na uroczystość zaprosiliśmy Panią Irenę Baranowską – Tyman – łączniczkę AK z VI Brygady Wileńskiej ps. „ Baśka ”i Panią Renatę Buśko – łączniczkę AK Garnizonu Miasta Wilno.

Niestety z powodu choroby Panie nie przyjechały osobiście, ale łączyły się z nami duchowo. Wykorzystano więc okazję do przedstawienia zebranej młodzieży historii zbrodni w Ponarach, w których został zamordowany również Ojciec Pani Renaty. W uroczystości uczestniczyła młodzież z bursy i wychowawcy..

Łomża - relacja z uroczystości poświęcenia tablicy


altW dniu 2-go września 2012r. odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży uroczyste odsłonięcie kolejnej Tablicy Ponarskiej.
Pomysłodawcą umieszczenia tablicy w Łomży była Wiceprezes Renata Buśko z Olsztyna.  Umieszczenie tablicy w tym Sanktuarium zaproponowała Pani Urszula Przesław,  a Kustosz - Ksiądz  Prałat dr Jerzy Abramowicz  chętnie się na nią zgodził. W tym Sanktuarium powstaje Dolina Pamięci.  Jest to już trzecia Tablica Ponarska  w województwie podlaskim, po Białymstoku i Drohiczynie. Mamy również Pomnik  w Berżnikach koło Sejn.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.30  uczennica odczytała wiersz pt. „Znad ponarskich dołów” autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna.
Po wprowadzeniu w uroczystości przez Księdza Prałata, przedstawiłam Historię Zbrodni Ponarskiej i cel działania naszego stowarzyszenia (na stronie). 
Po Komunii św. przeszliśmy procesjonalnie pod Tablicę Ponarską umieszczoną na jednym z filarów kościoła.  Odsłonięcia tablicy dokonałam wspólnie z  Wicewojewodą Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Po odmówieniu modlitwy, Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz. Wiązanki kwiatów złożyli: Maria Wieloch, Wicewojewoda Podlaski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a dzieci ustawiły zapalone znicze.  Po powrocie do ołtarza głos zabrał Wicewojewoda Podlaski nawiązując do martyrologii naszego Narodu w rocznicę wybuchu II-ej Wojny Światowej, jak i samej zbrodni ponarskiej.  Licznie zebrani wierni z dziećmi, z dużym zainteresowaniem wysłuchali  wszystkich wystąpień. Mszę św. uświetnił miejscowy chór.

Relacja z XVIII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian. Jasna Góra 1 lipca 2012

altPrzedstawiony poniżej program Zjazdu został zrealizowany w 100% pomimo skróconego czasu, dzięki świetnej organizacji i prowadzeniu przez Panią Danutę Skalską – Rzecznika Światowego Kongresu Kresowian.

9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza św. w intencji Ojczyzny, za poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców  w kraju i poza jego granicami. Homilię wygłosił - ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
11.00 – Aula ks. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.

Wystąpienia programowe:
  • Jan Skalski - Prezes Światowego Kongresu Kresowian
  • Dr Dr Joanna i Jarosław Szarkowie – „ Kto ty jesteś…?”  O edukacji patriotycznej młodych Polaków.
  • Dr Artur Górski (PiS) – Działalność Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
  • Studio Młodych Lwowskiej Fali – Nasze Kresy - prezentacja multimedialna.
  • Porozumienie Pokoleń Kresowych – O jedność ruchu kresowego.
  • WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDĘ I PAMIĘĆ NARODOWĄ.

Tutaj została wręczona przepiękna Monstrancja Księdzu Proboszczowi Katedry Lwowskiej Janowi Nikiel, którą wręczyło Małżeństwo z Kanady -  przedstawiciele Fundacji Deo et Patrae im. o. prof. Alberta Krąpca. Monstrancja ta zostało poświęcona w czasie rannej Mszy Św. i wszyscy wierni zostali Nią pobłogosławieni.

12.00 - Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Wspólnoty Polskiej, IPN, MEN i delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, strukturi zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska  o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów  w naszych mediach i programach szkolnych; sprawa powołania Muzeum Kresów; pomoc Polakom na Kresach.
Szkoda, że było bardzo mało czasu na wypowiedzi (5 min), ale każdy z chętnych mógł zabrać głos. Mogłam więc powiedzieć nieco o zbrodni ponarskiej (mało znanej również Kresowianom) i o działalności naszego Stowarzyszenia. Przedstawiłam efekty ciekawej edukacji  historycznej młodzieży szkolnej przez Panią Danutę Szyksznian (Honorowy Prezes ŚZŻAK, oddz. Szczecin) , co doprowadziło w końcu do powstania Pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej ...... w Szczecinie. Zgłosiłam wnioseko podjęcie uchwały o wprowadzeniu do podręczników szkolnych informacji o zbrodni ponarskiej.

Osoby mające wystąpienia programowe oraz kilka innych ważnych osób otrzymało ode mnie płytę z prezentacją pt.” Kto ginął w dołach ponarskich”, a niektórzy (np. Poseł Artur Górski) również broszurę pt. „PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. Rozdane wizytówki z adresem Stowarzyszenia już zaowocowały nowymi kontaktami.
13.45 - Podjęcie uchwał.
14.00 – 14.30 Koncert Jasnogórski.
Wojciech Habela – aktor scen krakowskich; Laureat Grand Prix Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku - Kraków 2008.Duet EWAN – laureaci Grand Prix Festiwalu Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra 2010.
Zespół Pieśni i Tańca z Raciborza, chór z Parafii Świętych Mateusza i Macieja z Raciborza-Brzezia pod dyr. Aleksandry Gamrot.

Szkoda, że nie mogliśmy dłużej posłuchać pięknych śpiewów i nacieszyć się widokiem tancerzy. Niewiele też było czasu na rozmowy, a tyle by się chciało powiedzieć, czy posłuchać. Pozostaje poczekać na kolejny Zjazd. Obyśmy się wszyscy spotkali za rok i każdy z nas przyjechał z jedną nową osobą, o co prosili Organizatorzy.   Kilka stoisk z książkami cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wzbogaciłam swój księgozbiór o 2  pozycje:
1.  Joanna Wieliczka-Szarkowa - Czarna Księga Kresów.
Mam nadzieję, że w drugim wydaniu znajdzie się więcej informacji o zbrodni ponarskiej niż zdania ...”W podwileńskich Ponarach w lipcu i sierpniu zabito ok. 12 tysięcy Żydów”;  „Pod Wilnem  rozstrzelano 320 Polaków oskarżonych przez Litwinów o współpracę z bolszewikami”; „Na Wileńszczyźnie współpracujący z  Niemcami  litewscy nacjonaliści zdecydowanie eliminowali Polaków ze wszystkich dziedzin życia”.  
2.  Joanna i Jarosław Szarkowie - Kocham Polskę – Historia Polski dla naszych dzieci.Na pewno warto  tę książkę podarować dzieciom i młodzieży szkolnej, która coraz mniej wiadomości z historii Polski będzie otrzymywała w szkole. Dom Wyd. Rafael,  sprzedaż www.amazonka.pl.W XVIII Światowym Zjeździe Kresowian uczestniczyło 1500 osób z kraju i zagranicy.

Maria Wieloch.


Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej

Dzień 11 maja 2012 zapisał się kolejnym wydarzeniem utrwalającym bohaterski wysiłek zbrojny mieszkańców Wilna w obronie Ojczyzny. W tym dniu, na Cmentarzu w Szczecinie, został odsłonięty Pomnik poświęcony bohaterskiej młodzieży ze Związku Wolnych Polaków z Wilna zamordowanych  w podwileńskich Ponarach w maju 1942. Monument ten młodzież szczecińskich szkół ofiarowała tym, którzy w 1942 też mieli po kilkanaście lat.

Inicjatorką Pomnika jest Danuta Szyksznian. Pani Danuta Szyksznian PS. ”Sarenka „ , żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, od lat walczy o upamiętnienie zbrojnego  wysiłku ludności polskiej z byłych  Kresów Wschodnich, w walce o niepodległość Ojczyzny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ”Sarenki„ żołnierze Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, od trzydziestu lat spotykali się na swoich Zjazdach, ostatnie dziesięć lat tym miejscem spotkań były Międzyzdroje. Danuta Szyksznian, mimo podeszłego wieku i poważnych schorzeń, nie ustaje w walce o utrwalanie pamięci  heroizmu  narodu Polskiego. Ostatnio doprowadziła do odsłonięcia w Szczecinie  Pomnika poświęconego młodzieży wileńskiej ze Związku Wolnych Polaków.

Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej w Bytomiu - 15 i 16.06.2012

Plakat z konferencjiKonferencja odbyła się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, które wzięło na siebie główną jej organizację, za co serdeczne podziękowania na wstępie składamy  Panu  Dyrektorowi Muzeum  – dr Dominikowi  Abłamowiczowi.

Wszyscy uczestnicy bardzo się cieszyli z możliwości spotkania, chociaż  w Konferencji  brali udział tylko przedstawiciele nielicznych organizacji kresowych.  W kolejnych z pewnością będzie znacznie większa liczba uczestników reprezentujących większość organizacji w kraju.

Program konferencji był bardzo bogaty i różnorodny. Chętnych do dyskusji nie brakowało, tylko szkoda, że przedstawiciele Władzy i Pan Senator Andrzej Misiołek opuścili obrady przed dyskusją. A wiele chcieliśmy im powiedzieć.

Na 15 wystąpień tylko 2 były wyraźnie poświęcone Kresom Północno-Wschodnim. Było to wystąpienie Prezesa Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Olsztyna – Pana Zygfryda Gładkowskiego, który reprezentował  również „Wspólnotę  Polską” z Olsztyna, a dotyczyło ono ich bogatej działalności. Moje wystąpienie  dotyczyło działalności  Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz samej zbrodni ponarskiej, która dla części osób była zupełnie nieznana.  Kilku uczestników otrzymało ode mnie płyty z prezentacją    o zbrodni ponarskiej oraz broszury pt. PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. To tutaj udzieliłam wywiadu Pani Danucie Skalskiej z Radia Katowice, który był emitowany  w czasie audycji „Lwowska Fala”. Tutaj również dowiedziałam się   o mającym się odbyć za 2 tygodnie XVIII Światowym Zjeździe Kresowian na Jasnej Górze, na który zostałam zaproszona przez Rzeczniczkę Światowego Kongresu Kresowian – Panią Danutę Skalską.
Opowieści o Kresach dr Tomasza Kuby Kozłowskiego ( z Domu Spotkań z Historią) można byłoby słuchać bez końca. Mamy nadzieję, że będą kiedyś dostępne w wersji drukowanej, ubogacone mnóstwem fotografii. 

Ponieważ  Konferencja odbywała się w czasie EURO 2012, z ciekawością wysłuchaliśmy opowieści Pana  Mieczysława Dobkowskiego  o początkach piłki nożnej na Ziemiach Polskich i obejrzeli stare fotografie.


Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Relacja z uroczystości poświęcenia Tablicy Ponarskiej w Drohiczynie

 W dniach 9-10.06.2012 odbył się w Drohiczynie Dzień Podlasia i Młodych tej Ziemi. To już odbywające się po raz 13-ty święto, w rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym mieście.

Płaskorzeźba Ponary 1941-1944 W niedzielę, przed uroczystą Mszą Św. o godz. 18,00, która zgromadziła przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, harcerzy, młodzieży   (w tym  uczestników  Piosenki Religijnej i Patriotycznej), organizacji społecznych i mieszkańców Podlasia Ksiądz Biskup Antoni P. Dydycz  w obecności Członków Zakonu Rycerzy  Bożego Grobu,  Rycerzy Drohiczyńskich, przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Polaków z Wileńszczyzny, Wicewojewody Podlaskiego, przedstawiciela Władz Drohiczyna i kilku duchownych dokonał uroczystego poświęcenia Tablicy Ponarskiej w podziemiach Katedry.

Wcześniej do wszystkich przemówił KŻW Zbigniew Sulatycki, który w krótkich słowach  (ograniczenia czasowe) przedstawił tragedię zbrodni Ponarskiej. Pan Stanisław Pieszko z Wileńszczyzny przywiózł w darze urnę z ziemią z miejsca zbrodni. Umieszczona jest ona teraz pod tablicą.    

Darczyńcami przepięknej płaskorzeźby “PONARY 1941 -1944” jest małżeństwo -  Ewa i Adam Bąk - polonijni filantropi z Nowego Jorku. Mistrzem tego dzieła jest Andrzej Pityński. Płaskorzeźba przedstawia “Pietę Ponarską”, Matkę Boską Wileńską – Ponarską z młodym zamordowanym AK-owcem, ze skrępowanymi rękami i nogami z ranami na piersi po seriach z broni maszynowej niemieckich i litewskich morderców.
Więcej artykułów…