Get Adobe Flash player

Szukaj na stronie:

W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Na naszej stronie:

Sprawozdania z wyjazdów

Relacja z Uroczystości przy Pomniku „Krzyżu Ponarskim” na Powązkach w Warszawie w Dniu Wszystkich Świętych

W dniu tym odbyła się skromna Uroczystość z udziałem Księdza Komandora  Janusza Bąka z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, warty honorowej Żołnierzy Wojska Polskiego, członków Stowarzyszenia  „Rodzina Ponarska”  z sympatykami i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz nielicznych osób, które zatrzymywały się  w tym miejscu po godz. 12ej.
Ksiądz Komandor odmówił modlitwę – obecni związani z tragedią modlili się za znanych i nieznanych, bliskich  i dalekich, jakże  bestialsko pomordowanych – wiele osób miało łzy w oczach.  Dopiero później zjawili się żołnierze. Warta trwała krócej niż  w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że Ksiądz Bąk również w następnych latach będzie prowadził modlitwę pod Pomnikiem Ponarskim, w Warta Honorowa będzie trwała dłużej – jak dawniej. Ksiądz Komandor otrzymał od nas broszurę Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, by lepiej poznał ogrom tragedii ponarskiej.

Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Na zaproszenie Pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej „Samostanowienie” w dniu 9 listopada 2012 r.  brałam udział, jako Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, w Obchodach 70 Rocznicy Zamordowania w Ponarach Młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, zorganizowanej w podwileńskich Wojdatach. Ze względów organizacyjnych te uroczystości z maja zostały przesunięte na jesień. Pierwszą część stanowiło spotkanie z grupą ponad 200 uczniów,  nauczycieli i dyrektorów szkół polskich rejonu wileńskiego  i solecznickiego oraz miasta Wilna.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kasińska – Radca Ambasady RP w Wilnie,  Pan Piotr Wdowiak -  I Sekretarz Wydz. Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Pani Barbara Bojaryn-Kazburuk - Dyrektor Oddz. IPN w Białymstoku, Pan Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddz. BEP IPN w Białymstoku, Pani Renata Cytacka – Sekretarz Rady  Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Edmund Szot – Kierownik Wydz. Kultury Samorządu Rej. Wileńskiego,  Pan Jerzy Barkowski – Radny Samorządu Rej. Solecznickiego, Ksiądz Proboszcz  Jerzy Witkowski, redaktorzy Kuriera i Magazynu Wileńskiego oraz Pan Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jako współorganizator uroczystości.

Wieczornica z młodzieżą z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży

altMłodzież  z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży poznała historię zbrodni ponarskiej!

Z okazji 73 rocznicy napaści ZSRR na Polskę w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży zorganizowaliśmy wieczornicę  „Śladami wydarzeń historycznych”.
Na uroczystość zaprosiliśmy Panią Irenę Baranowską – Tyman – łączniczkę AK z VI Brygady Wileńskiej ps. „ Baśka ”i Panią Renatę Buśko – łączniczkę AK Garnizonu Miasta Wilno.

Niestety z powodu choroby Panie nie przyjechały osobiście, ale łączyły się z nami duchowo. Wykorzystano więc okazję do przedstawienia zebranej młodzieży historii zbrodni w Ponarach, w których został zamordowany również Ojciec Pani Renaty. W uroczystości uczestniczyła młodzież z bursy i wychowawcy..

Łomża - relacja z uroczystości poświęcenia tablicy


altW dniu 2-go września 2012r. odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży uroczyste odsłonięcie kolejnej Tablicy Ponarskiej.
Pomysłodawcą umieszczenia tablicy w Łomży była Wiceprezes Renata Buśko z Olsztyna.  Umieszczenie tablicy w tym Sanktuarium zaproponowała Pani Urszula Przesław,  a Kustosz - Ksiądz  Prałat dr Jerzy Abramowicz  chętnie się na nią zgodził. W tym Sanktuarium powstaje Dolina Pamięci.  Jest to już trzecia Tablica Ponarska  w województwie podlaskim, po Białymstoku i Drohiczynie. Mamy również Pomnik  w Berżnikach koło Sejn.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.30  uczennica odczytała wiersz pt. „Znad ponarskich dołów” autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna.
Po wprowadzeniu w uroczystości przez Księdza Prałata, przedstawiłam Historię Zbrodni Ponarskiej i cel działania naszego stowarzyszenia (na stronie). 
Po Komunii św. przeszliśmy procesjonalnie pod Tablicę Ponarską umieszczoną na jednym z filarów kościoła.  Odsłonięcia tablicy dokonałam wspólnie z  Wicewojewodą Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Po odmówieniu modlitwy, Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz. Wiązanki kwiatów złożyli: Maria Wieloch, Wicewojewoda Podlaski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a dzieci ustawiły zapalone znicze.  Po powrocie do ołtarza głos zabrał Wicewojewoda Podlaski nawiązując do martyrologii naszego Narodu w rocznicę wybuchu II-ej Wojny Światowej, jak i samej zbrodni ponarskiej.  Licznie zebrani wierni z dziećmi, z dużym zainteresowaniem wysłuchali  wszystkich wystąpień. Mszę św. uświetnił miejscowy chór.

Relacja z XVIII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian. Jasna Góra 1 lipca 2012

altPrzedstawiony poniżej program Zjazdu został zrealizowany w 100% pomimo skróconego czasu, dzięki świetnej organizacji i prowadzeniu przez Panią Danutę Skalską – Rzecznika Światowego Kongresu Kresowian.

9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza św. w intencji Ojczyzny, za poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców  w kraju i poza jego granicami. Homilię wygłosił - ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
11.00 – Aula ks. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.

Wystąpienia programowe:
 • Jan Skalski - Prezes Światowego Kongresu Kresowian
 • Dr Dr Joanna i Jarosław Szarkowie – „ Kto ty jesteś…?”  O edukacji patriotycznej młodych Polaków.
 • Dr Artur Górski (PiS) – Działalność Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
 • Studio Młodych Lwowskiej Fali – Nasze Kresy - prezentacja multimedialna.
 • Porozumienie Pokoleń Kresowych – O jedność ruchu kresowego.
 • WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDĘ I PAMIĘĆ NARODOWĄ.

Tutaj została wręczona przepiękna Monstrancja Księdzu Proboszczowi Katedry Lwowskiej Janowi Nikiel, którą wręczyło Małżeństwo z Kanady -  przedstawiciele Fundacji Deo et Patrae im. o. prof. Alberta Krąpca. Monstrancja ta zostało poświęcona w czasie rannej Mszy Św. i wszyscy wierni zostali Nią pobłogosławieni.

12.00 - Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Wspólnoty Polskiej, IPN, MEN i delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, strukturi zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska  o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów  w naszych mediach i programach szkolnych; sprawa powołania Muzeum Kresów; pomoc Polakom na Kresach.
Szkoda, że było bardzo mało czasu na wypowiedzi (5 min), ale każdy z chętnych mógł zabrać głos. Mogłam więc powiedzieć nieco o zbrodni ponarskiej (mało znanej również Kresowianom) i o działalności naszego Stowarzyszenia. Przedstawiłam efekty ciekawej edukacji  historycznej młodzieży szkolnej przez Panią Danutę Szyksznian (Honorowy Prezes ŚZŻAK, oddz. Szczecin) , co doprowadziło w końcu do powstania Pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej ...... w Szczecinie. Zgłosiłam wnioseko podjęcie uchwały o wprowadzeniu do podręczników szkolnych informacji o zbrodni ponarskiej.

Osoby mające wystąpienia programowe oraz kilka innych ważnych osób otrzymało ode mnie płytę z prezentacją pt.” Kto ginął w dołach ponarskich”, a niektórzy (np. Poseł Artur Górski) również broszurę pt. „PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. Rozdane wizytówki z adresem Stowarzyszenia już zaowocowały nowymi kontaktami.
13.45 - Podjęcie uchwał.
14.00 – 14.30 Koncert Jasnogórski.
Wojciech Habela – aktor scen krakowskich; Laureat Grand Prix Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku - Kraków 2008.Duet EWAN – laureaci Grand Prix Festiwalu Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra 2010.
Zespół Pieśni i Tańca z Raciborza, chór z Parafii Świętych Mateusza i Macieja z Raciborza-Brzezia pod dyr. Aleksandry Gamrot.

Szkoda, że nie mogliśmy dłużej posłuchać pięknych śpiewów i nacieszyć się widokiem tancerzy. Niewiele też było czasu na rozmowy, a tyle by się chciało powiedzieć, czy posłuchać. Pozostaje poczekać na kolejny Zjazd. Obyśmy się wszyscy spotkali za rok i każdy z nas przyjechał z jedną nową osobą, o co prosili Organizatorzy.   Kilka stoisk z książkami cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wzbogaciłam swój księgozbiór o 2  pozycje:
1.  Joanna Wieliczka-Szarkowa - Czarna Księga Kresów.
Mam nadzieję, że w drugim wydaniu znajdzie się więcej informacji o zbrodni ponarskiej niż zdania ...”W podwileńskich Ponarach w lipcu i sierpniu zabito ok. 12 tysięcy Żydów”;  „Pod Wilnem  rozstrzelano 320 Polaków oskarżonych przez Litwinów o współpracę z bolszewikami”; „Na Wileńszczyźnie współpracujący z  Niemcami  litewscy nacjonaliści zdecydowanie eliminowali Polaków ze wszystkich dziedzin życia”.  
2.  Joanna i Jarosław Szarkowie - Kocham Polskę – Historia Polski dla naszych dzieci.Na pewno warto  tę książkę podarować dzieciom i młodzieży szkolnej, która coraz mniej wiadomości z historii Polski będzie otrzymywała w szkole. Dom Wyd. Rafael,  sprzedaż www.amazonka.pl.W XVIII Światowym Zjeździe Kresowian uczestniczyło 1500 osób z kraju i zagranicy.

Maria Wieloch.


Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej

Dzień 11 maja 2012 zapisał się kolejnym wydarzeniem utrwalającym bohaterski wysiłek zbrojny mieszkańców Wilna w obronie Ojczyzny. W tym dniu, na Cmentarzu w Szczecinie, został odsłonięty Pomnik poświęcony bohaterskiej młodzieży ze Związku Wolnych Polaków z Wilna zamordowanych  w podwileńskich Ponarach w maju 1942. Monument ten młodzież szczecińskich szkół ofiarowała tym, którzy w 1942 też mieli po kilkanaście lat.

Inicjatorką Pomnika jest Danuta Szyksznian. Pani Danuta Szyksznian PS. ”Sarenka „ , żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, od lat walczy o upamiętnienie zbrojnego  wysiłku ludności polskiej z byłych  Kresów Wschodnich, w walce o niepodległość Ojczyzny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ”Sarenki„ żołnierze Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, od trzydziestu lat spotykali się na swoich Zjazdach, ostatnie dziesięć lat tym miejscem spotkań były Międzyzdroje. Danuta Szyksznian, mimo podeszłego wieku i poważnych schorzeń, nie ustaje w walce o utrwalanie pamięci  heroizmu  narodu Polskiego. Ostatnio doprowadziła do odsłonięcia w Szczecinie  Pomnika poświęconego młodzieży wileńskiej ze Związku Wolnych Polaków.

Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej w Bytomiu - 15 i 16.06.2012

Plakat z konferencjiKonferencja odbyła się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, które wzięło na siebie główną jej organizację, za co serdeczne podziękowania na wstępie składamy  Panu  Dyrektorowi Muzeum  – dr Dominikowi  Abłamowiczowi.

Wszyscy uczestnicy bardzo się cieszyli z możliwości spotkania, chociaż  w Konferencji  brali udział tylko przedstawiciele nielicznych organizacji kresowych.  W kolejnych z pewnością będzie znacznie większa liczba uczestników reprezentujących większość organizacji w kraju.

Program konferencji był bardzo bogaty i różnorodny. Chętnych do dyskusji nie brakowało, tylko szkoda, że przedstawiciele Władzy i Pan Senator Andrzej Misiołek opuścili obrady przed dyskusją. A wiele chcieliśmy im powiedzieć.

Na 15 wystąpień tylko 2 były wyraźnie poświęcone Kresom Północno-Wschodnim. Było to wystąpienie Prezesa Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Olsztyna – Pana Zygfryda Gładkowskiego, który reprezentował  również „Wspólnotę  Polską” z Olsztyna, a dotyczyło ono ich bogatej działalności. Moje wystąpienie  dotyczyło działalności  Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz samej zbrodni ponarskiej, która dla części osób była zupełnie nieznana.  Kilku uczestników otrzymało ode mnie płyty z prezentacją    o zbrodni ponarskiej oraz broszury pt. PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. To tutaj udzieliłam wywiadu Pani Danucie Skalskiej z Radia Katowice, który był emitowany  w czasie audycji „Lwowska Fala”. Tutaj również dowiedziałam się   o mającym się odbyć za 2 tygodnie XVIII Światowym Zjeździe Kresowian na Jasnej Górze, na który zostałam zaproszona przez Rzeczniczkę Światowego Kongresu Kresowian – Panią Danutę Skalską.
Opowieści o Kresach dr Tomasza Kuby Kozłowskiego ( z Domu Spotkań z Historią) można byłoby słuchać bez końca. Mamy nadzieję, że będą kiedyś dostępne w wersji drukowanej, ubogacone mnóstwem fotografii. 

Ponieważ  Konferencja odbywała się w czasie EURO 2012, z ciekawością wysłuchaliśmy opowieści Pana  Mieczysława Dobkowskiego  o początkach piłki nożnej na Ziemiach Polskich i obejrzeli stare fotografie.


Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Relacja z uroczystości poświęcenia Tablicy Ponarskiej w Drohiczynie

 W dniach 9-10.06.2012 odbył się w Drohiczynie Dzień Podlasia i Młodych tej Ziemi. To już odbywające się po raz 13-ty święto, w rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym mieście.

Płaskorzeźba Ponary 1941-1944 W niedzielę, przed uroczystą Mszą Św. o godz. 18,00, która zgromadziła przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, harcerzy, młodzieży   (w tym  uczestników  Piosenki Religijnej i Patriotycznej), organizacji społecznych i mieszkańców Podlasia Ksiądz Biskup Antoni P. Dydycz  w obecności Członków Zakonu Rycerzy  Bożego Grobu,  Rycerzy Drohiczyńskich, przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Polaków z Wileńszczyzny, Wicewojewody Podlaskiego, przedstawiciela Władz Drohiczyna i kilku duchownych dokonał uroczystego poświęcenia Tablicy Ponarskiej w podziemiach Katedry.

Wcześniej do wszystkich przemówił KŻW Zbigniew Sulatycki, który w krótkich słowach  (ograniczenia czasowe) przedstawił tragedię zbrodni Ponarskiej. Pan Stanisław Pieszko z Wileńszczyzny przywiózł w darze urnę z ziemią z miejsca zbrodni. Umieszczona jest ona teraz pod tablicą.    

Darczyńcami przepięknej płaskorzeźby “PONARY 1941 -1944” jest małżeństwo -  Ewa i Adam Bąk - polonijni filantropi z Nowego Jorku. Mistrzem tego dzieła jest Andrzej Pityński. Płaskorzeźba przedstawia “Pietę Ponarską”, Matkę Boską Wileńską – Ponarską z młodym zamordowanym AK-owcem, ze skrępowanymi rękami i nogami z ranami na piersi po seriach z broni maszynowej niemieckich i litewskich morderców.

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika „Pamięci Młodzieży Wileńskiej” zamordowanej w Ponarach w dniu 11.05.2012 w Szczecinie


    Wilno Krew i ŁzyMszę św. w Intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej i Żołnierzy Armii Krajowej o godz. 9.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela celebrował Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz wraz z Księdzem Prałatem Aleksandrem Ziejewskim, proboszczem tej świątyni oraz ks. Krzysztofem Bojko  z diecezji legnickiej. Do licznie zebranej młodzieży szkolnej, kombatantów  i wiernych przemówił Ksiądz Biskup. Mszę św. uświetniły poczty sztandarowe młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, Piłsudczyków oraz harcerzy.

Po mszy św.  autokarem i samochodami osobowymi najstarsi uczestnicy zostali przewiezieni na Cmentarz Centralny inni dotarli piechotą. Ten cmentarz  jednym z najpiękniejszych w Europie.
Na cmentarzu, w pobliżu pomnika zgromadzili  się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Zachodniopomorskiego, Władz Miasta Szczecin, Rady Miasta Szczecin, Władz Międzyzdrojów, Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej im. Hallera w Szczecinie, Urzędu ds. Kombatantów  i osób Represjonowanych, oddziału IPN Szczecinie z Dyrektorem, Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Duszpasterze Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Prawosławnego, Przewodniczący Gminy Żydowskiej, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska z Członkami ze  Szczecina i innych miast,  Piłsudczycy, Kombatanci, a wśród nich liczna grupa AK-owców, Harcerze, ponad 20. pocztów sztandarowych ze szkół szczecińskich, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Gazety Polskiej oraz  liczni mieszkańcy Szczecina, wielu  z nich z biało-czerwonymi flagami.

altInicjatorką i Przewodniczącą Komitetu Budowy Pomnika była obecna na uroczystości Pani Danuta Szyksznian ps. Sarenka, Honorowy Prezes ŚZŻAK, która przez lata prowadziła lekcje żywej historii wśród młodzieży szkół szczecińskich. Uroczystość odsłonięcia pomnika „Pamięci Młodzieży Wileńskiej...” była dla Niej wielkim przeżyciem i zwieńczeniem kilkuletnich starań. A motto na zaproszeniach brzmiało „ Kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego z nas... Oddajemy życie za Boga i Ojczyznę ... Po naszej śmierci sprawę podejmą inni ... –    z listu młodego skazańca Leonarda Kowalewicza.
Ten Pomnik jest trzecim z kolei w Polsce (po Powązkach w Warszawie i Berżnikach k. Sejn) poświęconym pamięci Ofiar Zbrodni Ponarskiej, ale pierwszym, poświęconym szczególnie pamięci młodzieży wileńskiej, zamordowanej w czasie II wojny światowej w Ponarach pod Wilnem (obecnie w granicach Wilna)  przez niemieckie i litewskie formacje. Mógł powstać dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta, młodzieży szkolnej i AK-owcom.

Cały przebieg bogatych uroczystości koordynował dr Paweł Szulc  z IPN BEP Oddz. Szczecin.
Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 12 Brygady Zmechanizowanej WP i odśpiewaniu go przez zebranych, przemawiali kolejno, przypominając mało znaną historię „Golgoty Wschodu” z czasów II-ej wojny światowej w Ponarach: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Mariusz Kądziołka – Wiceprezydent Miasta Szczecin oraz Maria Wieloch – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.

Odczytano kilka wyjątków z grypsów zamordowanej w Ponarach Młodzieży: ... „Trzy znam ja prawdy, oto one: Ojczyzna, Naród, Chrystus Król. Choć umęczone ciało skona, Sam duch zwycięży poświst kul” –J.K. Mackiewicz, ...”Dziękuję Ci Mamo, że nauczyłaś mnie modlić się,  w przeciwnym wypadku nie wytrzymałbym tutaj” – J. Jaroszewicz. Następnie odczytano list Stanisława Oleksiaka - Prezesa Zarządu Głównego  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odmówiono modlitwę ekumeniczną, uczennica Zespołu Szkół nr 4  im. Armii Krajowej wyrecytowała wiersz o Ponarach autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna oraz druh Andrzej Karut - wiersz Kamila Krzysztofa Baczyńskiego pt. Polacy. Grupa rekonstrukcji historycznej BORUJSKO przedstawiła krótką, ale przejmującą inscenizację tragicznego losu grupy młodzieży wileńskiej  w Ponarach. Pomnik poświęcił ks. prałat Aleksander Ziejewski, a  odsłonięcia Pomnika dokonali Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wiceprezydent Miasta Szczecin. Następnie bardzo licznie składano wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze, które od delegacji odbierali żołnierze i układali pod pomnikiem. Major Leszek Matysiak z  12 Brygady Zmechanizowanej im. Hallera odczytał Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową, a  na koniec odegrali sygnał Wojska Polskiego.

Po pamiątkowych zdjęciach i rozmowach goście udali się na wyśmienity obiad do Restauracji Wojskowej. Tam toczyły się dalej ciekawe rozmowy wśród  dawnych i nowych znajomych. 
Oficjalnymi Gośćmi obecnymi na uroczystości, których powitali organizatorzy byli:
 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd GEBLEWICZ;
 2. Wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego, Kazimierz DRZAZGA;
 3. Wiceprezydent Miasta Szczecin, Mariusz KĄDZIOŁKA;
 4. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin, Urszula PAŃKA;
 5. Wiceburmistrz Międzyzdrojów, Katarzyna KUTEREBA-GNITECKA;
 6. Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, gen. bryg. Andrzej TUZ;
 7. dyr. IPN Oddział w Szczecinie, dr Marcin STEFANIAK;
 8. Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jacek POLAŃCZYK;
 9. Duszpasterze Kościoła rzymsko-katolickiego, ks. prałat Aleksander ZIEJEWSKI, Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela oraz ks. Krzysztof  BOJKO – duszpasterz Kresowiaków z diecezji legnickiej;
 10. Duszpasterz Kościoła prawosławnego, ks. Jarosław BIRYŁO;
 11. Przewodniczący Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Szczecinie, Mikołaj ROZEN,
 12. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,  Maria WIELOCH.


Była to najlepiej relacjonowana w prasie i TV uroczystość upamiętniająca zbrodnię w Ponarach w naszych mediach, dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta Szczecina i województwa. Oby tak było przy kolejnych uroczystościach odsłaniania Tablic Ponarskich w Polsce.
   
Dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i ich Rodzinom, którzy mimo podeszłego wieku przybyli do Szczecina na tę podniosłą uroczystość.
Szczególne podziękowania kieruję do rodziny  ofiary zbrodni ponarskiej - Juliana Jednaszewskiego, której cztery pokolenia uczestniczyły w   odsłonięciu Pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej zamordowanej w Ponarach.

                                   

Maria Wieloch
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

Foto relacja w naszej galerii: zobacz tutaj


Więcej artykułów…