Szukaj na stronie:

W tej chwili na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Na naszej stronie:

Sprawozdania Zarządu

List wiosenny, uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i Sprawozdanie za I kwartał 2015

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
W dniu 21 marca br. odbyło się w Gdańsku Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2014 rok. Sprawozdania merytoryczne otrzymali Państwo z listem wiosennym i listem Bożonarodzeniowym, a teraz przekazuję uzupełnienie do tego sprawozdania oraz relacje z działań w I kwartale 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym, które zostało złożone w terminie w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Przekazuję również Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz książkę Heleny Pasierbskiej z 2005 roku dodrukowanej dzięki darowiźnie Pana Romualda Mietkowskiego, naszego Członka, a przekazanej nam przez Pana Andrzeja Pasierbskiego, syna sp. Heleny Pasierbskiej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wpłacone składki i darowizny, dzięki którym możliwe jest nasze funkcjonowanie. Podobnie jak w roku ubiegłym, w dniach 22-27 września br. planowany jest wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyznę.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska za rok 2014

Sprawozdanie z działalności.

1.Dnia 22.03.2014  odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, po nim wraz z Życzeniami Wielkanocnymi otrzymali Państwo sprawozdanie finansowe i wiadomości    o działaniach na początku tego roku.
2.Z wielką radością przyjęliśmy widomość o wydaniu przez IPN w sierpniu nowej wersji Dziennika 1941-1944 Kazimierza Sakowicza, który trafiła dziś do Państwa rąk. 
3.W tym roku Dzień Ponarski był obchodzony uroczyście w Warszawie w dniu  8 czerwca.  Uroczystości w  tym dniu rozpoczęliśmy od równoczesnego składania kwiatów,   zapalenia zniczy i krótkiej modlitwy za Ofiary pod Tablicami Ponarskimi w Kościele św. Jacka i Bazylice Trzech Krzyży. Miłym zaskoczeniem była dla nas obecność   przedstawicielki Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wieńcem. Obecni byli członkowie Stowarzyszenia, PIS-u, Tow. Miłośników Wilna i Ziemi    Wileńskiej i ZHR-u. Mszę św. w Kościele św. Anny o godz. 17ej odprawił Ks. Józef Maj, który wygłosił patriotyczne kazanie,  a teksty czytał Pan Jerzy Zelnik.   Chór harcerski zapewnił piękną i doniosłą oprawę muzyczną, a wartę honorową pełnili Uczniowie SP nr 163  z Opiekunami i Strzelcami z Pragi Południe. O godz.20ej   na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem Ponarskim odbył się Apel Pamięci, który poprowadził aktor Wojciech Olszański przy akompaniamencie werblisty i trębacza.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013


Mili Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”


Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 mamy za sobą. Odbyło się ono w Gdańsku w dniu 22.03.2014 r.
Ponieważ  pisemne Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 r. otrzymali Wszyscy z życzeniami Bożonarodzeniowymi, nie odczytywałam go ponownie. Natomiast omówiono  sprawy, które działy się od rozesłanego sprawozdania do dnia naszego Zebrania. Koleżanka Irena Perchel  przedstawiła Sprawozdanie  Finansowe  za rok 2013 (w załączeniu). A Koleżanka Maria Aldona Kozłowska przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

W ubiegłym roku wzrosła liczba członków opłacających składki. Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM CZŁONKOM i ICH RODZINOM, którzy swoimi darowiznami wsparli nas w zeszłym roku tak, że w bardzo krótkim czasie powstał Pomnik Ponarski w Szymbarku na Kaszubach, w miejscu, w którym oglądają go (wraz ze stojącą obok Wystawą poświęconą Zbrodni Ponarskiej) dziesiątki tysięcy osób w ciągu roku.
Szczególnie dziękujemy Paniom Janinie Bryżuk-Kisiel, Alinie Midro,  Hannie Grabińskiej, Panom Jackowi Pieczyrakowi, Stanisławowi  Madalińskiemu, Henrykowi Nardy, Stanisławowi Deręgowskiemu, Stanisławowi  Białożytowi oraz Janowi i Marcinowi Dziewulskim.
Ponieważ już  w tym roku 21 osób wpłaciło składki i/czy  darowiznę, jest szansa na kolejną Tablicę Ponarską. Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę.
Bardzo proszę te Osoby, które zalegają ze składkami o ich uregulowanie. Przynależność do Stowarzyszenia zobowiązuje do tego. Składka roczna to tylko 36 zł, a każda kwota ponadto jest darowizną.     

W tym roku przypada 20 rocznica powstania naszego Stowarzyszenia. W związku z tym planujemy wyjazd do Wilna i Ponar na przełomie września i października.Organizatorem będzie Kresowe Biuro Podróży z Gdańska. W zależności od liczby zgłoszeń pojedziemy mniejszym lub większym autokarem. Zachęcamy do udziału również młodszych przedstawicieli rodzin. Orientacyjny koszt podamy po kolejnych rozmowach.

Przypominamy, że Dzień Ponarski przypada 12 maja. Jeszcze nie wiemy, kiedy będą uroczystości w Warszawie, ale przypuszczalnie znacznie później przy współudziale TMWiZW oraz Wspólnoty Polskiej.
Bardzo dobrą tradycją, byłby zwyczaj, że  nasi Członkowie, mieszkający w pobliżu  miejsc, w których są Tablice lub Pomniki Ponarskie złożą w tym dniu,lub w rocznicę śmierci krewnej lub znajomej Ofiary  kwiatki czy zapalalą znicze. Bardzo prosimy również o informacje o zamawianych Mszach św. w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej w swoich Parafiach. Takie informacje zamieścimy na naszej stronie internetowej. Dla ułatwienia załączamy spis miejsc, w których się znajdują nasze Tablice i Pomniki.

Bardzo dziękuję Osobom, które udostępniły zdjęcia rodzinne i dokumenty dotyczące Osób zamordowanych w Ponarach, które częściowo znajdą się na organizowanej wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie Wystawie Ponarskiej. W założeniu ma ona w przyszłości być pokazywana również w innych miastach. Podziękowania składam  następującym Osobom: Bożennie Bargieł, Joannie Zegarskiej-Basińskiej, Janinie i Jerzemu Bochyńskim, Renacie Buśko, Kazimierzowi Biedrzyckiemu, Józefowi Borysewiczowi, Kazimierzowi Cynkowi, Zofii Jednaszewskiej-Pawłowskiej, Bronisławowi Komorowskiemu, Marii A. Kozłowskiej, Alicji i Czesławowi Michałowskim, Henrykowi Nardy, Hannie Oblój, Krystynie Partuś, Wojciechowi Pelczarowi, Piotrowi Rymińskiemu,  Bożennie Sztyller, Waldemarowi Świrkowskiemu i Mariquicie Węsławskiej. Od kilku osób nie doczekałam się obiecanych materiałów, ale liczę, że otrzymam jeszcze te materiały, jak i dokumenty od innych osób.  W ten sposób zaczęło powstawać małe Archiwum , które posłuży kiedyś do
napisania kolejnej publikacji.
          
W dniu 05.03.2014 otrzymałam osobiście informację od dr. Krzysztofa Bąkały z Muzeum Niepodległości, że nie będzie w tym roku pieniędzy na organizację Wystawy Ponarskiej, której otwarcie miało nastąpić w pobliżu Dnia Ponarskiego tj. 12 maja! To bardzo przykra dla nas wszystkich wiadomość. Nadal wszystkie zgromadzone materiały i książki moje dotyczące zbrodni ponarskiej są w Muzeum, czekając na przyznanie dotacji na ten cel.
Informację o braku funduszy  przekazał dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek Panu Krzysztofowi w obecności Min. Waldemara Strzałkowskiego z Kancelarii  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który przyszedł z materiałami i pamiątkami po stryju Pana Prezydenta - Bronisławie Komorowskim, który jako nastolatek był zamordowany w Ponarach. 
           
W dniu 08.04.2014  otrzymałam informację z Działu Wydawnictw Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, że w tym roku ukaże się drugie wydanie Dzienników Kazimierza Sakowicza z dużym opracowaniem Pani dr Marii Wardzyńskiej, pracownika IPN. Starania o wznowienie trwały od dwóch lat.
           
Nadal oczekuję odpowiedzi z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na informację kiedy zostaną dodane na Tablicy w Kwaterze Polskiej w Ponarach imiona i nazwiska dwóch Ofiar, o których dane przekazano już dwa lata temu.

Witamy nowego Członka Stowarzyszenia – Pana Krzysztofa Antonowicza. Mam nadzieję, że kilka kolejnych osób, które mają już z nami kontakt zostanie w tym roku naszymi Członkami.
   
Bardzo prosimy wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób organizują spotkania dotyczące Zbrodni Ponarskiej w miejscach swego zamieszkania, aby przekazywały nam te informacje.  W ostatnich latach poza uroczystościami w Warszawie zorganizowanymi głównie przez  Koleżankę Barbarę Witkowską, takie działania prowadziły Koleżanki – Urszula Przesław w Łomży, Janina Kęsek, Grażyna Potępa z Andrzejem Całką z Młodzieżą Gimnazjum nr 1 w Bochni, Krystyna Partuś w KIK w Zabrzu oraz w Gdańsku. 
   
Z serdecznymi pozdrowieniami
           
Maria Wieloch  
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”

Gdańsk, 11.04.2014

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w 2013roku

                                        Gdańsk, grudzień.2013


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” za rok 2013

1. Dnia 02.03.2013 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Tekst sprawozdania otrzymali wszyscy Członkowie i sympatycy z Życzeniami Bożonarodzeniowymi drogą pocztową.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 otrzymali wszyscy Członkowie wraz z Życzeniami Wielkanocnymi drogą pocztową;
3. W tym roku Dzień Ponarski w Gdańsku był obchodzony w dniu 6go maja w siedzibie Rady Osiedla Stara Oliwa, gdzie dzięki uprzejmości Rady możemy organizować również inne nasze spotkania. Po prezentacji Marii Wieloch o Zbrodni Ponarskiej, Harcerze z ZHR – Hufiec Widmo odczytali Apel Pamięci, a wszyscy Uczestnicy odsłuchali go z powagą w pozycji stojącej. Następnie kol. Kazimierz Glinkowski odczytał kilka wierszy poświęconych pamięci Ofiar oraz wiersz Kazimierza J. Węgrzyna, poświęcony śp. Helenie Pasierbskiej. Wśród Gości byli przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, TMWiZW, Związku Sybiraków, Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Rady Osiedla;
4. Dzień Ponarski w Warszawie obchodzony był w dniach 10 i 11 maja – rozpoczął się Mszą  Św.  w Bazylice św. Krzyża o godz.18ej w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej. W koncelebrze był Ks. Proboszcz Zygmunt R. Berdychowski i Ks. Komandor Janusz Bąk, który również wygłosił kazanie. Przed mszą św. Maria Wieloch przybliżyła Wiernym tragedię zbrodni. Wartę Honorową pełnili Członkowie Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego, a uroczystość uświetnił Chór Parafialny „Sursum Corda”  pod dyrekcją Pani Emilii Melon. Po mszy św. otwarto na 4 dni w dolnym kościele Wystawę „Zbrodnia Ponarska”, przygotowaną przez Panią Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską oraz  pp. Barbarę i Macieja Witkowskich. W sobotę 11.05 odbyła się sesja w Muzeum Niepodległości, którą otworzyła Wicedyrektor Pani Jolanta Dąbek. Po wystąpieniu Marii Wieloch, Panów Andrzeja Pasierbskiego i  Grzegorza Hanuli rozpoczęło się piękne wystąpienie wspaniałego aktora Pana Henryka Boukołowskiego, który czytał wspomnienia, grypsy i recytował wiersze. Części z nich akompani      owała na harfie kol. Barbara Witkowska. W trakcie dyskusji głos  zabrały między innymi Pani Hanna Grabińska i Mariquita Węsławska. Pani B. Witkowska odczytała list skierowany do nas przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. O godz. 20ej spotkaliśmy się pod Pomnikiem Ponarskim na Powązkach Wojskowych, by w obecności Pocztu Sztandarowego Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego z Leszkiem Rysakiem (Zarząd), Werblisty i Trębacza  wysłuchać Apelu Pamięci odczytanego przez przedstawicieli Związku Jaszczurczego, złożyć wieńce i wiązanki kwiatów,  zapalić liczne białe i czerwone znicze  oraz odmówić modlitwę za dusze śp. Ofiar Zbrodni. Wśród gości byli między innymi Ks. Kom. Janusz Bąk,  dr Łukasz Michalski z IPN, Tomir Sołtan - przedstawiciel Fundacji „Samostanowienie”, Prezydent Warszawy z okresu powstania naszego Pomnika –  Poseł Marcin Święcicki, Henryk Boukołowski. Wysłuchanie wielu dziesiątek imion i nazwisk Ofiar zamordowanych w Ponarach zrobiło duże wrażenie na obecnych Uczestnikach.
5. Na Dzień Ponarski w Bochni, dzięki inicjatywie naszych koleżanek Janiny Kęsek i Grażyny Potępy,  młodzież  z Gimnazjum nr 1. w Bochni pod kierunkiem nauczycielek przygotowała godzinny program słowno-muzyczny poświęcony Zbrodni Ponarskiej. Program ten oglądali Członkowie Towarzystwa Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w dniu 08.05. Całość pięknego programu jest zarejestrowana i po uzyskaniu zgody autora zamieścimy pełną relację na naszej stronie. Tego dnia odwiedzono również Cmentarz św. Rozalii, gdzie złożono kwiaty  i zapalono znicze.
6. W dniu 7go czerwca w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym, obok Pomnika poświęconego Pamięci Młodzieży Wileńskiej i …. została odsłonięta Tablica Informacyjna dopełniająca wiedzę na temat Pomnika. Widnieje na niej krótka informacja  w trzech językach oraz imiona z nazwiskami 95 osób w wieku 16-22 lat zamordowanych w Ponarach wraz ze zdjęciami 33 z Nich. Uroczystość prowadziła uczennica Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, a przemawiały kolejno Pani Danuta Szyksznian – inicjatorka powstania Pomnika i Tablicy, Maria Wieloch i Pani Jolanta Szyłkowska. Po poświęceniu Tablicy przez Księdza Prałata Dr  Aleksandra Dziejewskiego odsłonili ją Danuta Szyksznian, Maria Wieloch i Przedstawiciele Władz. Trębacz z miejscowej Jednostki Wojskowej odegrał „Ciszę”, a następnie młodzież z centrum Edukacji Ogrodniczej z dyrekcją posadziła brzozę – symbol Wileńszczyzny oraz magnolię – symbol Szczecina. Następnie liczne delegacje (między innymi Przedstawiciele Prezydenta Szczecina, Wojewody i Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego,  ŚZŻAK, Rodziny Ponarskiej, IPN, szkół) składały wiązanki kwiatów  i zapaliły znicze, a Orkiestra Szkolna odegrała kilka melodii wojskowych.
7. W dniu 15go sierpnia – Święto Matki Boskiej Zwycięskiej, Święto Wojska Polskiego odsłonięto Pomnik w CEPR w Szymbarku (zdjęcie w załączeniu). Po uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Komandora Janusza Bąka, Ks. Proboszcza Grzegorza Fąferko i Ks. Wikarego Tomasza Dawida i poświęceniu Urny z Ziemią z Ponar odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Pomnika
8. Ponarskiego poprzedzone przemówieniem Marii Wieloch, Piotra Szubarczyka oraz Apelem Pamięci odczytanym pięknie przez Panią Hannę Szubarczyk. Głos zabierał również już śp. Pan Daniel Czapiewski, bez którego pomocy i wsparcia wraz z Małżonką Lidią, nie było by tego Pomnika. Szymbark to szczególne miejsce na Kaszubach – poza wieloma atrakcjami, jest to obecnie nieoficjalne „Centrum Patriotyzmu” w Polsce. To tutaj  w ciągu roku o Zbrodni Ponarskiej dowiedzą się dziesiątki tysięcy Polaków i gości z zagranicy. W uroczystościach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Rodziny Katyńskiej z Gdańska i Gdyni, Związku Sybiraków  z pocztem Sztandarowym, TOW „Gryfa Pomorskiego” z pocztem Sztandarowym, Związku Wysiedlonych  z Gdyni, Pomorskiej Organizacji Kresowej, wielu Członków z Rodzinami z naszego Stowarzyszenia, Przedstawiciele Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych i wielu innych gości. Wszystkie delegacje i wiele osób złożyło wiązanki kwiatów lub zapaliło znicze. Trzecia część uroczystości, którą prowadził P   Piotr Szubarczyk odbyła się w Hali Promocji – tutaj poza prezentacją oraz śpiewami pieśni patriotycznych i wileńskich przy akompaniamencie Pana Wacława Węcławka z Capelli Gedanensis na największym fortepianie świata, głos zabrali Wacław Dziewulski, Janina Bochyńska oraz  KŻW Zbigniew Sulatycki. Na 8 sztalugach w pobliżu Pomnika została ustawiona Wystawa Ponarska. Obejrzało tysiące osób, którym nie wystarczyły krótkie informacje Przewodników. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób.Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan Stanisław Bieg z Mikołowa nakręcił film z tej uroczystości. Jest on dostępny (bez części uroczystości w Hali Promocji) na naszej stronie w zakładce Filmy – relacje z uroczystości lub bezpośrednio  - tu.

 Udział w Uroczystościach Członków Stowarzyszenia:
9.  Dni Wilna w Gdańsku – 02-05.09;
10. 27.02 - udział w uroczystościach z okazji obchodów   Dnia Żołnierzy Wyklętych – koncert  w Gdyni
11. 03.03 - uroczysta Msza św. z okazji  święta Św. Kazimierza w Bazylice Mariackiej, spotkanie członków TMWiZW na Plebanii,  Kaziuki – kiermasz - M. Wieloch, S. Madaliński, A. Kakareko;
12. 29.03 - udział w uroczystościach z okazji obchodów 68 rocznicy odzyskania Gdańska – pod Pomnikiem „Tym co za Wolność Gdańska";
13. 10.04 – uroczysta Msza św. z okazji 3. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej;
14. 13.04 – udział w uroczystościach z okazji obchodów  73  rocznicy drugiej masowej wywózki Polaków na Sybir, Katyń -  Cmentarz Łostowicki - M. Wieloch, A. Siwiec, S. Madaliński;
15. 03.05 – Koncert w Filharmonii z okazji ustanowienia Konstytucji 3go Maja -  M. Wieloch , A. Siwiec  z Małżonką;
16. 08.05 - udział w uroczystościach z okazji  68. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – przy Pomniku – Tym co za Wolność Gdańska -   M. Wieloch, A. Siwiec, S. Madaliński;
17. 24.05 - udział w uroczystościach z okazji Zjazdu Łagierników – Żołnierzy AK – M. Wieloch, Bożenna Bargieł, - msza św. w Kościele św. Jerzego, uroczystości pod Pomnikiem Inki Sadzikówny, spotkanie w Sopocie;
18. 13.06 – udział w spotkaniu członków TMWiZW Oddz. w Olsztynie z prezentacją o Zbrodni Ponarskiej – M. Wieloch;
19. 20.06 – udział w uroczystości odsłonięcia Tablicy poświęconej pamięci Ofiar tortur – członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych i innym osób walczących o Niepodległą Polskę w latach 1945-1956 w budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – M. Wieloch, S. Madaliński;
20. 07.07 - udział w uroczystej Mszy św. z okazji rocznicy Zbrodni Wołyńskiej w Bazylice Mariackiej
21. 01.08 - udział w uroczystościach z okazji obchodów 69. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – MW, W. Dziewulski, S. Madaliński;
22. 14.09 - udział w uroczystym Koncercie z okazji Dnia Weterana – M. Wieloch, Irena Perchel, A. Siwiec;
23. 17.09 - udział w uroczystościach z okazji obchodów 74.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Sybiraka – na Cmentarzu Łostowickim przy Pomniku Golgoty Wschodu i w Szymbarku – M. Wieloch, A. Siwiec;
24. 21.09 – udział w Debacie Kresowej – KRESY – historia, tożsamość i pamięć – w historycznej Sali BHP, w Stoczni Gdańskiej – wystąpienie kol. Wacława Dziewulskiego, M. Wieloch, S. Madaliński;
25. 21.09 – udział w Pierwszym Pomorskim Pikniku Kresowym – z Wystawą wszystkich publikacji dotyczących Zbrodni Ponarskiej M. Wieloch, S. Madaliński;
26. 27.09 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 74. Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów - M. Wieloch, S. Madaliński, W. Dziewulski;
27. 05.10 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 74. Rocznicy Rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - S. Madaliński;
28. 01.11 – Uroczystość przy Pomniku Ponarskim w Dniu Wszystkich Świętych na Powązkach Wojskowych w Warszawie zorganizowali pp. Barbara i Maciej Witkowski. Panie Hanna Grabińska i Mariquita Węsławska z innymi osobami rozdawały ulotki przybliżające Zbrodnię Ponarską. Kompania Honorowa Wojska Polskiego pełniła Wartę przy Pomniku, za co z całego serca dziękujemy Dowódcy Garnizonu WP w Warszawie oraz Oficerowi, który towarzyszył Żołnierzom. Pani Hanna Grabińska poprowadziła modlitwę w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej. Organizatorzy prosili przechodzące osoby o zapalanie białych i czerwonych zniczy, których 120 sztuk zostało ustawionych wokół Pomnika.
29. Dzięki Pani Małgorzacie Chylińskiej z TMWiZW, która uczestniczyła w uroczystości przy Pomniku w dniu 01.11,  tego dnia  nasza Członkini  Barbara Witkowska wystąpiła  w krótkiej audycji  w Telewizji Republika, co już zaowocowało wstąpieniem do Stowarzyszenia nowego Członka!
30. 11.11 – udział w Paradzie Niepodległości w Gdańsku - M. Wieloch, S. Madaliński, W. Dziewulski, A. Kakareko;
  •           - udział w uroczystej Mszy św. z kazaniem Ks. Biskupa Sławoja Leszka Głódzia;
  •           - udział w Koncercie „Granie dla Wolności” – w ramach wojewódzkich obchodów 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
31. Udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Rodzinę Katyńską z Gdańska z udziałem między innymi ks. Biskupa Sławoja Leszka Głódzia, Marszałek woj. pomorskiego – Pani Hanny Zych-Cisoń, Przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, Dowódcy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Płk. Tadeusza Krawczyka, Pana Konstantego  Rosenera – Urząd Marszałkowski – ROPS, przedstawicielami Sybiraków. Tu miałam okazję porozmawiać z Ks. Biskupem i Przedstawicielem Wojewody na tematy ponarskie. 
32. 17.12 - udział w Dorocznym Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan na zaproszenie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
33. 20.12 -  udział w spotkaniu integracyjnym kombatantów  i osób represjonowanych woj. pomorskiego organizowanego przez Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Marszałka Woj. Pomorskiego.

34. Biskup Polowy Wojska Polskiego Ksiądz Józef Guzdek mianował na naszą prośbę Ks. Komandora Janusza Bąka Kapelanem Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” z dniem 1sierpnia 2013 r.  Ksiądz  J. Bąk urzęduje przy Katedrze Polowej WP w Warszawie, przy ul. Długiej 13/15.
35. Włączyliśmy się aktywnie w działania Pomorskiej Inicjatywy Kresowej woj. pomorskiego. Spotykamy się na comiesięcznych zebraniach, gdzie poszczególne organizacje kresowe prezentują swoją działalność i przybliżają temat członkom innych organizacji kresowych, uczestniczymy  w Piknikach Kresowych i spotkaniach innych organizacji;

36. W tym roku wstąpiło do naszego Stowarzyszenia sześciu nowych Członków, których witamy  bardzo serdecznie. Są to: Beata Czyż – Wrocław, Stanisław Madaliński – Gdańsk, Eugeniusz Pieczul – Węgorzewo, Piotr Rymiński – Gdańsk, Marek Woliński – Szczecin, Wiesław Dziergawka – Bydgoszcz. Czekamy na kolejnych!

37. Nie udało się jeszcze przenieść Tablicy Ponarskiej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w takie miejsce,  w którym będzie widoczna – obok Tablicy Katyńskiej po prawej stronie kościoła, bo Konserwator Zabytków stwierdził istnienie tam fresków pod zamalowaną częścią ściany. Będziemy nadal poszukiwać właściwego miejsca.

38. Trwają intensywne przygotowania – wstępny scenariusz i zbieranie materiałów – zdjęcia i dokumenty od Rodzin Ofiar do planowanej na maj 2014 roku  pierwszej w dziejach Wystawy Ponarskiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nie mogą tu być wykorzystane materiały  z publikacji. Już część materiałów, które wypożyczyłam od Rodzin została zeskanowana w Muzeum. Na inne dokumenty czekam jeszcze do 25 stycznia. Dokumentów nie wysyłam pocztą a zawożę osobiście do Kuratora Wystawy – pracownika Muzeum Niepodległości w Warszawie.

39. Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” wraz z Członkami oraz wszyscy korzystający z naszej strony www.rodzinaponarska.pl serdecznie dziękują Koledze Markowi Dereckiemu za trud wkładany w prowadzenie bezpłatnie strony naszego Stowarzyszenia.
To dzięki Niemu już ponad   12 620 osób korzystało ponad 55 500 razy z informacji zawartych na niej (do połowy grudnia)!

40. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom – Członkom Stowarzyszenia, którzy odpowiedzieli na moja prośbę i wpłacili darowiznę latem, co umożliwiło zbudowanie Pomnika w Szymbarku   w tak krótkim czasie, a szczególnie Panu Jackowi Pieczyrakowi, Pani Janinie  Bryżuk-Kisiel i Panu Stanisławowi Madalińskiemu.

41. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wpłaciły darowiznę i opłaciły składkę roczną. Przypominamy, że składka roczna (symboliczna) wynosi 36 zł, a każda nadwyżka  stanowi darowiznę na cele statutowe.

42. Już nam się marzą Tablice Ponarskie w kolejnych miastach, ale bez większych darowizn nie będzie możliwe ich wykonanie.
         
    
                    Prezes                                                         Sekretarz
             Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”                                   Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”
                                                                                                         
                      dr Maria Wieloch                                               Lilla Biedrzycka                 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w 2012 roku

Drodzy Członkowie i Sympatycy,

 
W załączeniu plik PDF ze srawozdaniem  [ czytaj...]

Więcej artykułów…